[Vietsub] Knowing Bros Tập 174

Khách mời: Norazo, UV

Lịch Phát Sóng: Thứ bảy - 06/04/2019 - Lịch Vietsub: Thứ hai - 08/04/2019 - Rating: 4.151% - 4.302%

QC
QC
Mẹo: NẾU KHÔNG XEM ĐƯỢC HOẶC BỊ LỖI CÁC BẠN HÃY THỬ CHỌN CÁC SERVER BÊN DƯỚI ĐÂY NHÉ!
Quảng cáo làm phiền thì tắt tại Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây Báo lỗi Tắt
SERVER VIP:
DỰ PHÒNG:

[Vietsub] Knowing Bros Tập 174

Khách mời: Norazo, UV
Phụ đề Việt ngữ được thực hiện bởi GOD Subbing Team
Time: VIU - Trans: Team Flash (Diệp, Nhung, MPP, Vũ Hiền, Uyên) - Encode: HPV
Lịch chiếu bên Hàn Quốc: Thứ 7 hàng tuần
(9 sao, 103939 lượt đánh giá)

PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ THỰC HIỆN BỞI GOD SUBBING TEAM

Rating & Lịch Sub, Chủ đề & Khách mời
>
Rating
Lịch Vietsub
Lịch Phát Sóng

Tập phim

 
Thứ hai - 10/06/2019  
Thứ bảy - 08/06/2019  

Tập 183

5.532% - 6.051%  
Thứ hai - 03/06/2019  
Thứ bảy - 01/06/2019  

Tập 182

5.224% - 5.520%  
Thứ hai - 27/05/2019  
Thứ bảy - 25/05/2019  

Tập 181

4.676% - 4.735%  
Thứ hai - 20/05/2019  
Thứ bảy - 18/05/2019  

Tập 180

5.846% - 6.624%  
Thứ hai - 13/05/2019  
Thứ bảy - 11/05/2019  

Tập 179

4.405% - 4.108%  
Thứ hai - 06/05/2019  
Thứ bảy - 04/05/2019  

Tập 178

4.428% - 4.883%  
Thứ hai - 29/04/2019  
Thứ bảy - 27/04/2019  

Tập 177

3.924% - 4.163%  
Thứ hai - 22/04/2019  
Thứ bảy - 20/04/2019  

Tập 176

5.056% - 5.222%  
Thứ hai - 15/04/2019  
Thứ bảy - 13/04/2019  

Tập 175

4.151% - 4.302%  
Thứ hai - 08/04/2019  
Thứ bảy - 06/04/2019  

Tập 174

4.903% - 5.179%  
Thứ hai - 01/04/2019  
Thứ bảy - 30/03/2019  

Tập 173

5.756% - 6.395%  
Thứ hai - 25/03/2019  
Thứ bảy - 23/03/2019  

Tập 172

5.688% - 6.049%  
Thứ hai - 18/03/2019  
Thứ bảy - 16/03/2019  

Tập 171

5.096% - 5.258%  
Thứ hai - 11/03/2019  
Thứ bảy - 09/03/2019  

Tập 170

5.399% - 5.745%  
Thứ hai - 04/03/2019  
Thứ bảy - 02/03/2019  

Tập 169

6.541% - 6.776%  
Thứ hai - 25/02/2019  
Thứ bảy - 23/02/2019  

Tập 168

6.047% - 6.322%  
Thứ hai - 18/02/2019  
Thứ bảy - 16/02/2019  

Tập 167

9.585% - 10.551%  
Thứ hai - 11/02/2019  
Thứ bảy - 09/02/2019  

Tập 166

6.127% - 5.991%  
Thứ hai - 04/02/2019  
Thứ bảy - 02/02/2019  

Tập 165

6.767% - 7.009%  
Thứ hai - 28/01/2019  
Thứ bảy - 26/01/2019  

Tập 164

6.257% - 6.498%  
Thứ hai - 21/01/2019  
Thứ bảy - 19/01/2019  

Tập 163

6.441% - 6.196%  
Thứ hai - 13/01/2019  
Thứ bảy - 12/01/2019  

Tập 162

6.679% - 6.908%  
Thứ hai - 07/01/2019  
Thứ bảy - 05/01/2019  

Tập 161

4.202% - 4.047%  
Thứ hai - 31/12/2018  
Thứ bảy - 29/12/2018  

Tập 160

5.086% - 5.295%  
Thứ hai - 24/12/2018  
Thứ bảy - 22/12/2018  

Tập 159

4.952% - 5.326%  
Thứ năm - 20/12/2018  
Thứ bảy - 15/12/2018  

Tập 158

5.207% - 4.966%  
Thứ tư - 12/12/2018  
Thứ bảy - 08/12/2018  

Tập 157

4.381% - 4.124%  
Thứ tư - 05/12/2018  
Thứ bảy - 01/12/2018  

Tập 156

5.974% - 5.968%  
Thứ năm - 29/11/2018  
Thứ bảy - 24/11/2018  

Tập 155

6.473% - 6.920%  
Thứ năm - 22/11/2018  
Thứ bảy - 17/11/2018  

Tập 154

5.614% - 6.420%  
Thứ năm - 15/11/2018  
Thứ bảy - 10/11/2018  

Tập 153

5.928% - 6.315%  
Thứ năm - 08/11/2018  
Thứ bảy - 03/11/2018  

Tập 152

5.934% - 6.744%  
Thứ năm - 01/11/2018  
Thứ bảy - 27/10/2018  

Tập 151

6.376% - 7.325%  
Thứ năm - 25/10/2018  
Thứ bảy - 20/10/2018  

Tập 150

5.499% - 5.896%  
Thứ năm - 18/10/2018  
Thứ bảy - 13/10/2018  

Tập 149

5.510% - 5.594%  
Thứ năm - 11/10/2018  
Thứ bảy - 06/10/2018  

Tập 148

4.703% - 4.352%  
Thứ năm - 04/10/2018  
Thứ bảy - 29/09/2018  

Tập 147

5.786% - 5.212%  
Thứ năm - 27/09/2018  
Thứ bảy - 22/09/2018  

Tập 146

3.620% - 3.559%  
Thứ năm - 20/09/2018  
Thứ bảy - 15/09/2018  

Tập 145

4.179% - 4.150%  
Thứ năm - 13/09/2018  
Thứ bảy - 08/09/2018  

Tập 144

2.092% - 1.892%  
Thứ năm - 06/09/2018  
Thứ bảy - 01/09/2018  

Tập 143

4.995% - 5.163%  
Thứ năm - 30/08/2018  
Thứ bảy - 25/08/2018  

Tập 142

4.527% - 4.719%  
Thứ năm - 23/08/2018  
Thứ bảy - 18/08/2018  

Tập 141

5.135% - 5.373%  
Thứ năm - 16/08/2018  
Thứ bảy - 11/08/2018  

Tập 140

4.602% - 4.415%  
Thứ năm - 09/08/2018  
Thứ bảy - 04/08/2018  

Tập 139

4.670% - 4.545%  
Thứ năm - 02/08/2018  
Thứ bảy - 28/07/2018  

Tập 138

4.237% - 4.107%  
Thứ năm - 26/07/2018  
Thứ bảy - 21/07/2018  

Tập 137

4.496% - 4.758%  
Thứ năm - 19/07/2018  
Thứ bảy - 14/07/2018  

Tập 136

5.145% - 5.649%  
Thứ năm - 12/07/2018  
Thứ bảy - 07/07/2018  

Tập 135

5.710% - 5.097%  
Thứ năm - 05/07/2018  
Thứ bảy - 30/06/2018  

Tập 134

5.961% - 6.170%  
Thứ năm - 28/06/2018  
Thứ bảy - 23/06/2018  

Tập 133

4.571% - 5.217%  
Thứ năm - 21/06/2018  
Thứ bảy - 16/06/2018  

Tập 132

5.648% - 5.858%  
Thứ năm - 14/06/2018  
Thứ bảy - 09/06/2018  

Tập 131

5.204% - 4.712%  
Thứ năm - 07/06/2018  
Thứ bảy - 02/06/2018  

Tập 130

6.158% - 6.747%  
Thứ năm - 31/05/2018  
Thứ bảy - 26/05/2018  

Tập 129

5.449% - 6.117%  
Thứ năm - 24/05/2018  
Thứ bảy - 19/05/2018  

Tập 128

5.434% - 5.866%  
Thứ năm - 17/05/2018  
Thứ bảy - 12/05/2018  

Tập 127

4.981% - 5.090%  
Thứ năm - 10/05/2018  
Thứ bảy - 05/05/2018  

Tập 126

4.619% - 4.939%  
Thứ năm - 03/05/2018  
Thứ bảy - 27/04/2018  

Tập 125

6.224% - 6.653%  
Thứ năm - 26/04/2018  
Thứ bảy - 20/04/2018  

Tập 124

6.105% - 6.794%  
Thứ năm - 19/04/2018  
Thứ bảy - 13/04/2018  

Tập 123

5.306% - 5.330%  
Thứ năm - 12/04/2018  
Thứ bảy - 07/04/2018  

Tập 122

5.354% - 5.648%  
Thứ năm - 05/04/2018  
Thứ bảy - 31/03/2018  

Tập 121

5.566% - 5.942%  
Thứ năm - 29/03/2018  
Thứ bảy - 24/03/2018  

Tập 120

4.246% - 4.266%  
Thứ năm - 22/03/2018  
Thứ bảy - 17/03/2018  

Tập 119

5.658% - 6.078%  
Thứ năm - 15/03/2018  
Thứ bảy - 10/03/2018  

Tập 118

4.630% - 4.748%  
Thứ năm - 08/03/2018  
Thứ bảy - 03/03/2018  

Tập 117

2.711% - 2.911%  
Thứ năm - 01/03/2018  
Thứ bảy - 24/02/2018  

Tập 116

2.851% - 2.570%  
Thứ năm - 22/02/2018  
Thứ bảy - 17/02/2018  

Tập 115

3.670% - 3.819%  
Thứ năm - 15/02/2018  
Thứ bảy - 10/02/2018  

Tập 114

4.909% - 5.159%  
Thứ năm - 08/02/2018  
Thứ bảy - 03/02/2018  

Tập 113

5.822% - 5.832%  
Thứ năm - 01/02/2018  
Thứ bảy - 27/01/2018  

Tập 112

5.510% - 5.922%  
Thứ năm - 25/01/2018  
Thứ bảy - 20/01/2018  

Tập 111

5.572% - 5.333%  
Thứ năm - 18/01/2018  
Thứ bảy - 13/01/2018  

Tập 110

6.278% - 6.490%  
Thứ năm - 11/01/2018  
Thứ bảy - 06/01/2018  

Tập 109

   Bình luận chém gió

  Tags

Xem phim Knowing Bros Tập 1 - Knowing Brothers trọn bộ , phim Knowing Bros Tập 1 - Knowing Brothers tập Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60 Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65 Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70 Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75 Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80 Tập 81 Tập 82 Tập 83 Tập 84 Tập 85 Tập 86 Tập 87 Tập 88 Tập 89 Tập 90 Tập 91 Tập 92 Tập 93 Tập 94 Tập 95 Tập 96 Tập 97 Tập 98 Tập 99 Tập 100 Tập 101 Tập 102 Tập 103 Tập 104 Tập 105 Tập 106 Tập 107 Tập 108 Tập 109 Tập 110 Tập 111 Tập 112 Tập 113 Tập 114 Tập 115 Tập 116 Tập 117 Tập 118 Tập 119 Tập 120 Tập 121 Tập 122 Tập 123 Tập 124 Tập 125 Tập 126 Tập 127 Tập 128 Tập 129 Tập 130 Tập 131 Tập 132 Tập 133 Tập 134 Tập 135 Tập 136 Tập 137 Tập 138 Tập 139 Tập 140 Tập 141 Tập 142 Tập 143 Tập 144 Tập 145 Tập 146 Tập 147 Tập 148 Tập 149 Tập 150 Tập 151 Tập 152 Tập 153 Tập 154 Tập 155 Tập 156 Tập 157 Tập 158 Tập 159 Tập 160 Tập 161 Tập 162 Tập 163 Tập 164 Tập 165 Tập 166 Tập 167 Tập 168 Tập 169 Tập 170 Tập 171 Tập 172 Tập 173 Tập 174 Tập 175 Tập 176 Tập 177 Tập 178 Tập 179 Tập 180 Tập 181 Tập 182 Tập 183 Tập 184 Tập 185 Tập 186 Tập 187 Tập 188 , , Knowing Bros, ep 1 ,ep 2 ,ep 3 ,ep 4 ,ep 5 ,ep 6 ,ep 7 ,ep 8 ,ep 9 ,ep 10 ,ep 11 ,ep 12 ,ep 13 ,ep 14 ,ep 15 ,ep 16 ,ep 17 ,ep 18 ,ep 19 ,ep 20 ,ep 21 ,ep 22 ,ep 23 ,ep 24 ,ep 25 ,ep 26 ,ep 27 ,ep 28 ,ep 29 ,ep 30 ,ep 31 ,ep 32 ,ep 33 ,ep 34 ,ep 35 ,ep 36 ,ep 37 ,ep 38 ,ep 39 ,ep 40 ,ep 41 ,ep 42 ,ep 43 ,ep 44 ,ep 45 ,ep 46 ,ep 47 ,ep 48 ,ep 49 ,ep 50 ,ep 51 ,ep 52 ,ep 53 ,ep 54 ,ep 55 ,ep 56 ,ep 57 ,ep 58 ,ep 59 ,ep 60 ,ep 61 ,ep 62 ,ep 63 ,ep 64 ,ep 65 ,ep 66 ,ep 67 ,ep 68 ,ep 69 ,ep 70 ,ep 71 ,ep 72 ,ep 73 ,ep 74 ,ep 75 ,ep 76 ,ep 77 ,ep 78 ,ep 79 ,ep 80 ,ep 81 ,ep 82 ,ep 83 ,ep 84 ,ep 85 ,ep 86 ,ep 87 ,ep 88 ,ep 89 ,ep 90 ,ep 91 ,ep 92 ,ep 93 ,ep 94 ,ep 95 ,ep 96 ,ep 97 ,ep 98 ,ep 99 ,ep 100 ,ep 101 ,ep 102 ,ep 103 ,ep 104 ,ep 105 ,ep 106 ,ep 107 ,ep 108 ,ep 109 ,ep 110 ,ep 111 ,ep 112 ,ep 113 ,ep 114 ,ep 115 ,ep 116 ,ep 117 ,ep 118 ,ep 119 ,ep 120 ,ep 121 ,ep 122 ,ep 123 ,ep 124 ,ep 125 ,ep 126 ,ep 127 ,ep 128 ,ep 129 ,ep 130 ,ep 131 ,ep 132 ,ep 133 ,ep 134 ,ep 135 ,ep 136 ,ep 137 ,ep 138 ,ep 139 ,ep 140 ,ep 141 ,ep 142 ,ep 143 ,ep 144 ,ep 145 ,ep 146 ,ep 147 ,ep 148 ,ep 149 ,ep 150 ,ep 151 ,ep 152 ,ep 153 ,ep 154 ,ep 155 ,ep 156 ,ep 157 ,ep 158 ,ep 159 ,ep 160 ,ep 161 ,ep 162 ,ep 163 ,ep 164 ,ep 165 ,ep 166 ,ep 167 ,ep 168 ,ep 169 ,ep 170 ,ep 171 ,ep 172 ,ep 173 ,ep 174 ,ep 175 ,ep 176 ,ep 177 ,ep 178 ,ep 179 ,ep 180 ,ep 181 ,ep 182 ,ep 183 ,ep 184 ,ep 185 ,ep 186 ,ep 187 ,ep 188 ,

QC
close
QC
Sử dụng trình duyệt GOOGLE CHROME hoặc FIREFOX để xem tốt nhất! [x]